Política de privacitat

Data de vigència: 28 d’abril de 2019

Aquesta Política de privacitat s’aplica a tots els clients, usuaris, interessats i/o altres persones que contactin amb KITMON (en endavant el “responsable” o “Nosaltres“) per qualsevol motiu, i que accedeixin al lloc web https: / /www.kitmon.com (des d’ara els “Usuaris“). El responsable aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre, i oferint una adreça de correu electrònic per a l’exercici dels drets d’accés , de rectificació i supressió, dret a la limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d’oposició, en el que seran atesos de manera ràpida i eficaç. És per això que, amb el propòsit de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”) i a la resta de normativa en matèria de protecció de dades, el responsable l’informa del següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT El responsable del tractament de les seves dades és Josep Maria Pou i Busquet, amb DNI 52148664M. L’interessat pot contactar amb el nostre Responsable de Protecció de Dades, enviant un correu electrònic indicant en l’assumpte “Exercici drets protecció de dades” a info@kitmon.cat.
QUINES DADES TRACTEM? Per proporcionar-li els productes o serveis que sol·liciti, sol·licitem als Usuaris certes dades personals. En concret, podem tractar les següents categories de dades:

 • Dades identificatives i de contacte: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon.
 • Aquelles dades inicials que l’Usuari ens faciliti en relació amb la seva sol·licitud. A cada formulari li indicarem de forma clara i precisa les dades que han de ser facilitades per l’Usuari de manera obligatòria, per poder dur a terme la sol·licitud, petició o servei que en cada moment ens sol·liciti.
 • Aquelles dades que, amb posterioritat a la seva sol·licitud inicial, siguin generades o intercanviades amb motiu del compliment d’aquesta sol·licitud inicial.
 • Informació d’accés i compte, incloent nom d’usuari, contrasenya i ID d’usuari únic.
 • Informació de pagament o targeta de crèdit.
 • Dades sobre algunes característiques físiques, com les mesures corporals.
 • Metadades de comunicacions electròniques i aquelles dades generades sobre l’ús del lloc web, utilitzant cookies. Consulti la nostra política de cookies.
 • Aquelles dades personals que vostè aporti mitjançant una xarxa social (com ara: Facebook, Instagram i Twitter) per a la gestió de la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada usuari, de l’ús que cada usuari de la xarxa social realitzi, així com de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social de què es tracti.

Els Usuaris garanteixen l’autenticitat i veracitat de totes les dades proporcionades a través del lloc web i actualitzaran qualsevol informació proporcionada, de manera que sempre es correspongui amb la situació real i actual. Els Usuaris són responsables de qualsevol declaració falsa o inexacta i qualsevol dany que pugui causar al responsable o a tercers.

FINALITAT DEL TRACTAMENT Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:

 • Gestionar i desenvolupar la sol·licitud, compra, consulta, queixa o reclamació realitzada.
 • Gestionar el registre dels Usuaris al nostre lloc web.
 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través del nostre lloc web.
BASE JURÍDICA LICITUD DEL TRACTAMENT
 • Per a l’atenció a la consulta realitzada respecte als serveis que oferim, està legitimada sobre la base del consentiment que l’Usuari ens facilita, com a conseqüència de l’enviament de la consulta realitzada.
 • Per a la gestió i tramitació de les sol·licituds dels Usuaris, en resultar necessari per al compliment de les obligacions contractuals en relació amb aquestes sol·licituds.
 • Per a la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.
 • El tractament de les dades amb la finalitat de comunicar-li, fins i tot per mitjans electrònics, informació promocional sobre productes i serveis de naturalesa similar als que són objecte de les sol·licituds o adquisicions dels Usuaris, constitueix un interès legítim del responsable reconegut per la normativa sobre protecció de dades i per la normativa sobre serveis de la societat de la informació. L’usuari pot oposar-se a rebre, en qualsevol moment, comunicacions comercials sobre els productes i serveis de la nostra companyia, remetent un missatge de correu electrònic a l’adreça electrònica que s’indica en el present document (veure apartat de drets de les persones interessades).
 • L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis usats pels Usuaris per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los, en base al nostre interès legítim.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials de productes que no resultin similars als sol·licitats per l’Usuari i/o de productes i serveis de tercers que tinguin relació amb Nosaltres, en cas que l’Usuari expressament ens hagi facilitat el seu consentiment explícit. A cada comunicació comercial electrònica se l’indica com retirar el seu consentiment a la recepció futura de les mateixes.
DESTINATARIS Destinataris de cessions de dades: el Responsable no realitzarà cessions de dades a tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment, amb l’excepció d’aquelles necessàries per al compliment de les obligacions legals o contractuals a les quals el Responsable estigui subjecte en cada moment per la seva naturalesa i activitat, i/o pel compliment de la sol·licitud que els Usuaris facin. En aquest sentit, l’informem que les seves dades poden ser cedides a prestadors de serveis amb què el Responsable té signats els corresponents contractes en compliment de la normativa vigent.
Destinatarios de transferències internacionals de dades: l’informem que per a la prestació dels nostres serveis ens cal la contractació de serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se al Responsable de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
DECISIONS AUTOMATITZADES No adoptem decisions que puguin afectar-li de manera significativa basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es realitzen amb intervenció humana.
CONSERVACIÓ DE LES DADES Les dades personals de l’Usuari es conservaran mentre es mantingui en vigor la seva relació amb Nosaltres, i després de la seva finalització durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables a cada tractament. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Els interessats poden exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 • D’accés a les seves dades objecte de tractament.
 • De rectificació de les seves dades errònies o incompletes.
 • De supressió quan, entre d’altres motius, les seves dades no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Sempre que sigui tècnicament possible, i sempre que els hàgim tractat amb el seu consentiment o en atenció a la relació contractual mantinguda, a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el responsable deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats poden exercir els drets anteriorment descrits, enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: info@kitmon.cat. Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat. Així mateix, les persones interessades poden presentar les reclamacions que considerin oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

ACTUALITZACIÓ DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT El responsable pot revisar aquesta Política de privacitat en qualsevol moment. La Política de privacitat actual estarà disponible en tot moment al Lloc Web. Totes les actualitzacions entraran en vigència immediatament després de la seva publicació, i seran notificades a tots els Usuaris.
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT El lloc web i aquesta Política de privacitat es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol disputa que sorgeixi d’aquesta Política de privacitat o qualsevol reclam relacionat amb el contingut i els serveis del Lloc Web serà resolta pels tribunals de Barcelona (Espanya), als quals les parts se sotmeten de forma expressa, amb renúncia al seu propi fur.