Avís legal

Josep Maria Pou i Busquet, amb DNI núm: 52148664M i direcció a: C/ Jaume I, 34 Local, 08470 – Sant Celoni (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: https://www.kitmon.com.

Amb els límits establerts a la llei, Josep Maria Pou i Busquet no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Josep Maria Pou i Busquet ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus.

Les pàgines d’Internet de Josep Maria Pou i Busquet poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Josep Maria Pou i Busquet no pot controlar. Per tant, Josep Maria Pou i Busquet no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Josep Maria Pou i Busquet o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Josep Maria Pou i Busquet.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Josep Maria Pou i Busquet ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Josep Maria Pou i Busquet per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores del lloc web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: info@kitmon.cat o a l’adreça: C/ Jaume I, 34 Local, 08470 – Sant Celoni (Barcelona).